B-Kullet

Skjelstad-åsens 3 Luna og

Ola Odelsgutt av Hiselfoss

Navn

Helse

Diverse

HD A/AD 0           Død 9år (kreft?)

HP og CK

Ved å trykke på linken  i tabellen over vil en kunne få mer info og bilder av Bølla