Osterfjorden's Apo-rex - 27239/08

"Grisken"

Grisken fekk et godt og langt liv hjå sin forfamilie på Voss. 

Tusen takk for et godt samarbeid Aase Ekrheim og Egil Sandvold.